Nieuws:

Welkom op BimmerAndMore

Main Menu

Verkoopsregels

Gestart door dadoke, 8 april 2013, 11:23:17

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

dadoke

Korte samenvatting van de voorwaarden van het "Te Koop"-onderdeel:
a) Het "Te Koop"-gedeelte is voorbehouden voor particuliere verkopen.
b) Boardsponsors kunnen hun producten en diensten aanbieden in hun forum gedeelte.
c) Enkel actieve leden mogen verkopen op BimmerAndMore. Alvorens een lid een verkoopstopic mag openen, moet deze 25 nuttige berichten hebben en minstens een maand lid zijn van BimmerAndMore.
Soms zijn er uitzonderingen mogelijk wanneer men spreekt over niet-actief deelnemende leden welke al lange tijd lid van het forum zijn.
Wanneer blijkt dat een lid meerdere reacties plaatst met als enige doel voorgaande regels te omzeilen, dan kan het verkoopstopic alsnog verwijderd worden.
d) Verkoopstopics die niet de nodige informatie bevatten en waarbij wordt nagelaten deze te vervolledigen, zullen worden verwijderd.
e) Vragen met betrekking tot het aangeboden product gebeuren in het topic zelf, afspraken worden gemaakt via PM.
f) Niet relevante reacties zijn niet toegelaten.
g) Er is een beperking van 3 actieve verkoopstopic per lid, voor Premium leden geldt deze beperking niet.
h) Er mag slechts één verkoopstopic per product worden aangemaakt.  Het is eveneens niet toegelaten om een topic te sluiten en daarna een nieuw topic te openen voor hetzelfde product.
i) Per verkoopstopic mag er slechts één product of een set worden aangeboden.
j) Het is niet toegelaten om buiten het Te Koop-gedeelte, in topics of onderschriften, reclame te maken voor een verkoopstopic.
k) Er is een beperking van 3 keer 'bumpen' of 'uppen' per verkoopstopic. Onder bumpen of uppen wordt verstaan het plaatsen van berichten, foto's, ... met als enige reden om het topic naar boven te halen.
l) De aangeboden wagens moeten van het merk BMW of Mini zijn, of voldoen aan de voorwaarden voor niet-BMW's (zie lager)
m) Een verkoopstopic wordt na verkoop van het product gesloten, de verkoper plaats een bericht in het topic om aan te geven of de verkoop rond is.
n) Verkoopstopics die ouder zijn dan drie maanden kunnen worden verwijderd.
o) Over de prijs mag gediscussieerd worden wanneer dit onderbouwd is en correct wordt aangebracht , bvb. door  te verwijzen naar een gelijkaardige advertentie of een eerdere verkoop van hetzelfde of vergelijkbare product. Niet terechte opmerkingen, +1 posts en herhalingen van opmerkingen over de prijs kunnen verwijderd worden.

Bijkomende voorwaarden voor verkoop van niet-BMW's:
Het is toegelaten om niet-BMW's te verkopen op BimmerAndMore mits enkele bijkomende voorwaarden waaraan voldaan moet worden:
- het lid in kwestie moet een actief lid zijn,
- de te koop aangeboden wagen moet een voorstellingstopic hebben in het non-bimmer gedeelte,
- de wagen moet van het lid zelf zijn, het is met andere woorden niet toegelaten om wagens van derden aan te bieden.

Bijkomende voorwaarden voor groupbuys:
- Groupbuys zijn een initiatief van de organisator, BimmerAndMore.be biedt enkel de gelegenheid om verkoper en koper bij elkaar te brengen.
- Promoten van een groupbuy buiten het groupbuy-topic is niet toegestaan.
- De sponsors van het forum mogen geen nadeel ondervinden van een groupbuy; mocht BimmerAndMore.be hieromtrent toch klachten ontvangen, dan zal de groupbuy tijdelijk worden stopgezet en zal het BimmerAndMore-team oordelen of de groupbuy verder kan gaan (eventueel in gewijzigde vorm) of niet.
- De organisator moet zich engageren om de groupbuy vlot en correct te laten verlopen, met eerlijke en volledige beschrijving van het object en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden is.
- De organisator engageert zich om voldoende geïnformeerd te zijn zodoende er duidelijk en grondig kan geantwoord worden op vragen omtrent het object en/of vragen omtrent het transport/levering/beschikbaarheid... enz.
- De organisator moet de deelnemers duidelijk informeren over prijs van het artikel, bijkomende kosten, zoals transport, BTW, douane-kosten, ..
- Leden die zich engageren om mee te doen aan de groupbuy moeten zich hier ook aan houden. Er mag niet zomaar afgezegd worden zonder grondige/duidelijke reden. Ingeval er een voorschot is betaald is de keuze om dit terug te betalen aan de organisator.
- Leden die zich inschrijven in de groupbuy engageren zich om zichzelf voldoende geinformeerd te hebben omtrent het object en het verloop van de groupbuy om latere misverstanden te vermijden.Enkele voorbeelden van hoe een verkoopstopic er moet uitzien

Wagens:
Topictitels:
[TK+E code] bouwjaar - motorisatie - PFL of FL - km-stand.
Voorbeeld:
[TK-E46] 1999 - 320D - PFL - 130000KM

Verplichte informatie voor verkoopstopics van wagens:
Type
Bouwjaar
Motorisatie
Kleur
Opties
Onderhoudsboekje aanwezig
Aantal vorige eigenaars
Ongevalvrij
Recente en werkelijke foto's
Prijs
Fiscale gegevens; datum eerste inschrijving, Vermogen (in kW), Euronorm, CO² uitstoot, Fiscale pk/cylinderinhoud,
BIV en Verkeersbelasting (op basis van de gegevens van de vorige lijn, zelf te berekenen op belastingen.vlaanderen.be, eventueel een screenshot ervan toevoegen aan het verkoopstopic).

Velgen en banden
Topictitels:
Velgen:
vb: "[TK Velgen] BBS LM (OEM) V: 18x8 ET40 en A: 18x9 ET30"

Velgen en Banden:
vb: "[TK Velgen en Banden] BBS LM (REPLICA) V: 18x8 ET40 en A: 18x9 ET30 met michelin PS2 V: 215/45/18 en A: 235/45/18"

Banden:
vb: "[TK Banden] Michelin PS2 V: 215/45/18 en A: 235/45/18"

Verplichte informatie voor verkoopstopics van Velgen en/of Banden
Velgen:
Merk en type van velg
Diameter (14"/15"/16"/17"/...)
Breedte
Steekmaat (5x120)
Naafgatdiameter
Offset
Toestand van de velgen (geen schade/borduurschade/herspoten/krom/gescheurd/...)
OEM/Replica
Prijs
Recente en werkelijke foto's (het is aangeraden om van de 4 velgen apart een detailfoto te voorzien om eventuele borduurschade te tonen)

Banden
Merk en type van band
Winterband/Zomerband
Bandenmaat (breedte/hoogte)
Diameter (14"/15"/16"/17"/...)
Draagkracht indicator
Snelheidsindicator
Resterende profieldiepte in mm
Ouderdom/productiedatum
Prijs
Recente en werkelijke foto's (het is aangeraden om van de 4 banden apart een detailfoto te voorzien om het aantal milimeter dat er nog rest tot aan de merkstreep te tonen)


Onderdelen en Accessoires:
Topictitels:
[TK+E code] Omschrijving product

Verplichte informatie voor verkoopstopics van Onderdelen en Accessoires:
Beschrijving van het aangeboden product
Recente en werkelijke foto's
Prijs


ICE en Navigatie:
Computers, Multimedia, Fotomateriaal:
Motorfietsen:[/size]
Topictitels:
[TK] Omschrijving product

Verplichte informatie voor verkoopstopics:
Beschrijving van het aangeboden product
Recente en werkelijke foto's
Prijs
BimmerAndMore "Te Koop"-voorwaarden:
Door het plaatsen van een verkoopstopic of het reageren op een verkoopstopic verklaart het lid kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden voor het gebruik van dit forumonderdeel.
a) Artikelen kopen en verkopen of het leveren of vragen van/naar diensten via het Te Koop onderdeel (vanaf nu: TK) is voorbehouden aan personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn de diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen aan wie door BimmerAndMore.be de toegang tijdelijk, gedeeltelijk of geheel voor bepaalde of onbepaalde tijd is ontzegd.
b) Het gebruik van TK om producten te verkopen staat open voor particulieren. Bedrijfsmatige verkoop is toegestaan voor zover het het incidenteel aanbieden van overtollige artikelen uit eigen bezit betreft, zulks ter beoordeling van BimmerAndMore.be.  Bij overtreding van deze voorwaarden wordt het verkoopstopic verwijderd en kan de account van het lid geblokkeerd worden.
c) BimmerAndMore.be biedt enkel de gelegenheid om verkoper en koper bij elkaar te brengen.
d) BimmerAndMore.be is en zal op geen enkele manier partij zijn in de daadwerkelijke overeenkomst tussen koper en verkoper.
e) BimmerAndMore.be kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden omtrent de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Ook kunnen wij nakoming van de overeenkomst tussen koper en verkoper niet garanderen, noch bij een geschil bemiddelen tussen partijen.
f) Het is niet toegestaan meer dan 3 verkoopstopics te plaatsen als gewoon lid, als Premium lid is er geen beperking.
g) Omschrijf het product zo volledig mogelijken geef aan of u extra verkoopvoorwaarden hanteert. BimmerAndMore.be behoudt zich het recht voor bij het plaatsen van excessief veel verkoopstopics door één lid het desbetreffende account te blokkeren. Het op welke wijze dan ook extra en/of onnodig onder de aandacht proberen te brengen van verkoopstopics, zoals door, doch niet beperkt tot, onnodig gebruik van hoofdletters en/of leestekens, een overvloed aan foto's, en dergelijke is niet toegestaan.
h) Het aanbieden van illegale en/of gestolen apparatuur en/of (illegale) software is aanleiding tot onmiddellijke blokkering de account van het desbetreffende lid. BimmerAndMore.be kan bovendien aangifte doen van (poging tot) heling of een ander strafbaar feit.
i) BimmerAndMore.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van redenen verkoopstopics in TK aan te passen, samen te voegen of geheel te verwijderen.
j) Het is niet toegestaan om in verkoopstopics naar externe sites te linken voor welke content dan ook. Dit met uitzondering van de productspecificatiepagina of pagina's van de desbetreffende fabrikant, producent of importeur.
k) De gebruikers van TK zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Onder gegevens verstaat BimmerAndMore.be alle informatie die een gebruiker aan BimmerAndMore.be of aan andere gebruikers verschaft bij de inschrijving, bij het aanbieden, op het forum of door het kenbaar maken van uw e-mailadres. Deze gegevens mogen in geen geval:
   1 ) onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
   2 ) frauduleus zijn of de verkoop inhouden van nagemaakte of gestolen objecten;
   3 ) inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
   4 ) welke wet of andere regelgeving dan ook overtreden, dit inclusief, docht niet beperkt tot, de wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, discriminatie of misleidende reclame;
   5 ) bedreigend of lasterlijk zijn;
   6 ) virussen of andere zaken bevatten die een systeem, data of persoonlijke gegevens kunnen beschadigen, deze nadelig kunnen beïnvloeden en/of clandestien onderscheppen;
   7 ) aansprakelijkheid voor BimmerAndMore.be teweegbrengen of geheel of gedeeltelijk verlies veroorzaken van de diensten van onze (hosting)provider,of enige andere leverancier van BimmerAndMore.be;
   8 ) rechtstreeks of indirect verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij deze overeenkomst.
l) BimmerAndMore.be aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker of welke derde dan ook voor winstderving, bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het functioneren van onze site en/of diensten of deze voorwaarden, ongeacht de wijze  waarop deze schade ontstaat. Dit behoudens aantoonbare grove schuld of nalatigheid van BimmerAndMore.be, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BimmerAndMore.be nimmer hoger zal zijn een bedrag van 100 euro jegens u of welke derde dan ook.
m) Door gebruik te maken van TK verbindt u zich ertoe BimmerAndMore.be en al zijn beheerders en moderators schadeloos te stellen en te beschermen tegen gelijk welke aanspraak of vordering, die uitgaat van om het even welke derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze overeenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op eender welke wet of op de rechten van een derde.
n) U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden en alle daarin opgenomen overeenkomsten door BimmerAndMore.be, naar ons eigen goeddunken, kunnen worden overgedragen aan een derde partij in geval van fusie of overname.
o)Indien BimmerAndMore.be nalaat direct te handelen met betrekking tot een schending door uzelf of door anderen van deze overeenkomst, doet de organisatie niet automatisch afstand van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.
p) U bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese (EU) en internationale wetgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat U maakt van onze diensten en uw activiteiten inzake het kopen en verkopen van objecten op onze site.
q) BimmerAndMore behoudt het recht om deze regels ten allen tijden en naar eigen inzicht aan te passen.